Po hlavě a nadoraz - křest

17. 10. 2012,

Po hlavě a nadoraz - křest

Ve středu 17. 10. 2012 od 18 hodin se v Zrcadlovém sálu dobříšského zámku uskutečnil křest knížky "Po hlavě a nadoraz". Před plným sálem jsem měl tu čest pokřtít knihu společně s paní kněžnou Livií Colloredo-Mannsfeld a panem profesorem Pavlem Pafkem. Akce se zúčastnili i spoluautoři některých kapitol - Radovan Šabata (trénink), Ing. Petr Havlíček (výživa), Mgr. Martin Šťastný (kondiční příprava) a MUDr. Jiří Kříž (úrazy páteře). Bohužel jsme z důvodu nemoci museli omluvit autorku Renatu Petříčkovou, která odvedla fantastiskou práci a moc jí děkuji za spolupráci. Tímto bych chtěl poděkovat všem lidem, kteří mě přišli podpořit, rodičům, přátelům, sponzorům a hlavně Michalu Vaněčkovi, který to vlastně všechno způsobil. Když na podzim 2011 vyslovil myšlenku, že bychom o mně mohli napsat knihu, byl jsem trošku na pochybách, ale teď jsem přesvěčen, že to bylo dobře. Věřím, že se podaří naplnit hlavní cíle knížky, kterými jsou zlepšení informovanosti o vrcholovém sportu handicapovaných, úrazech páteře, propagace mé sportovní činnosti a motivační impuls pro čtenáře.

číst dále

Fotogalerie

Byla přidána fotogalerie z křestu knížky "Po hlavě a nadoraz". Autorem fotografií je Mic-hal Moučka.

číst dále

Fotogalerie

Byla přidána fotogalerie z křestu knihy "Po hlavě a nadoraz". Autorem fotografií je Tomáš Holec.

číst dále

Po hlavě a nadoraz - nostalgické ohlédnutí

Dne 17. 10. 2012, tedy přesně před jedním rokem, proběhl v dobříšském zámku křest knihy Po hlavě a nadoraz. Tato aktualita je pro mě nostalgickým ohlédnutím za krásným večerem a hlavně završením několika měsíčního snažení, během kterého jsme knihu psali a upravovali. Chtěl bych znovu poděkovat Michalu Vaněčkovi (Nadace T-SOFT ETERNITY) a autorce Renatě Petříčkové, kteří tvořili to nejužší jádro a především díky nim kniha vznikla.

Po hlavě a nadoraz je autobiografická knížka, jejíž nosnou linií je můj životní příběh a cesta zpět ke sportu provázaná souvisejícími kapitolami. Myšlenka napsat knihu vznikla na podzim roku 2011, když jsem se svým dlouholetým sponzorem a přítelem Ing. Michalem Vaněčkem Ph.D., MBA (T-SOFT/Nadace T-SOFT ETERNITY) vedl telefonický rozhovor o možnostech efektivnější propagace nejen mé sportovní činnosti, ale i handcyclingu jako sportu takového. Již několikrát jsme se na toto téma bavili, ale nápady nepřicházely a nepřicházely. Až během zmíněného hovoru Michal najednou vyslovil tu myšlenku: „Honzo, co kdybychom o Tobě napsali knížku“. Zprvu jsem se zalekl, ale pak jsem si říkal, proč ne, je to dobrý nápad a může to pomoci.

Autorkou knížky je Renata Petříčková, ale na jednotlivých kapitolách se podílela řada předních českých odborníků, se kterými dlouhodobě spolupracuji např. Daniel Landa (mentální koučink), Ing. Petr Havlíček (výživové poradenství), MUDr. Jiří Kříž (úrazy páteře), Mgr. Martin Šťastný (kondiční trénink), MUDr. Jan Heller (biomedicínská laboratoř) atd.

Hlavním důvodem proč knížka vnikla je snaha zlepšit povědomí široké veřejnosti o vrcholovém sportu handicapovaných, úrazech páteře a dalších souvisejících tématech. Myslím si, že svým zajímavým a troufnu si říci, že i jedinečným pojetím, tento cíl pomůže naplnit.

Internetový prodej: http://eshop.maxdorf.cz/kniha/224/

číst dále

Po hlavě a nadoraz - Mic-hal Moučka

Po hlavě a nadoraz - Tomáš Holec