2018-11-27

UJEP/lektor


Aktuality

2018-11-27 UJEP/lektor

V úterý 27. 11. 2018 jsem absolvoval blok přednášek na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. S univerzitou již dlouhodobě spolupracuji a náplní mé práce je, formou přednášek a ukázek, seznamovat studenty oboru…

pokračování