2019-06-03

ZŠ Petrovice/beseda


Aktuality

2019-06-03 ZŠ Petrovice/beseda

V pondělí 3. 6. 2019 jsem byl pozván na Základní školu do Petrovic do Sedlčan. Během tří přednáškových bloků jsem zvládl obsáhnout kapacitu celé školy. Žáci byli rozděleni podle jednotlivých ročníků tak, aby si publikum bylo věkově co nejblíže. Vycházel jsem z vlastního a mnohokrát ověřeného konceptu přednášek, který lze použít pro žáky mladší, starší a například i středoškoláky. Nosnou linií konceptu je moje životní cesta a zmínění všech zásadních momentů včetně úrazu a základů problematiky poranění míchy. Mezi diskutovaná související témata zpravidla zahrnuji i bezpečnost a zdravý životní styl. Přestože realizovat tři po sobě jdoucí přednášky je pro mě docela náročné, považuji to za nejefektivnější způsob, jakým lze obsáhnout relativně široké publikum s přihlédnutím k věkovým odlišnostem.

zpět

Fotogalerie

ZŠ Petrovice/beseda