Informace a osvěta

V každodenním životě se setkávám s informační bariérou mezi společností a handicapovanými lidmi. Dnešní společnost je daleko chápavější a otevřenější vůči všemu, co se děje okolo, než tomu bylo ještě před několika lety. Přesto pociťuji, že téma handicap je pro mnoho lidí tabu. Proč? V podobné situaci může být každý během jedné vteřiny. Pokud však získaný handicap člověka lidsky nezlomí, tak svůj životní styl nezmění. Sportovec zůstane sportovcem, vědec vědcem. Svou činností se snažím přispívat k vyššímu povědomí a všeobecné informovanosti veřejnosti o handicapu, typologii a různorodosti handicapů a jejich vnitřních i vnějších projevů, a vlastně o všem, co mohu předat z vlastní zkušenosti a přispět ke zlepšení současného stavu.

V rámci informační a osvětové činnosti se účastním besed na základních, středních i vysokých školách, v soukromých podnicích, dětských domovech, táborech a rehabilitačních zařízení. Jedním z nejúspěšnějších informačně-motivačních projektů bylo ve spolupráci s Nadací T-SOFT ETERNITY vydání autobiografické knihy Po hlavě a nadoraz.

Další galerie