Lektorská činnost

Má lektorská cinnost pramení z vlastních dlouholetých zkušeností z vrcholového sportu handicapovaných, sportovního marketingu a anatomických znalostí týkající se typologie jednotlivých telesných handicapu. V rámci své lektorské cinnosti dlouhodobe spolupracuji nebo jsem spolupracoval se širokou škálou subjektu a mé prednášky jsou vždy maximálne prizpusobeny stanoveným požadavkum a kritériím.

Programy, v rámci kterých se zabývám související problematikou:

  • Sport - vrcholový sport, sportovní trénink, výživové poradenství, mentální koucink
  • Manager - sportovní marketing, PR, reklama, komercní využití sportu
  • Handicap -  typologie handicapu, specifika postižení, kompenzacní pomucky

Subjekty, se kterými jsem spolupracoval:

  • Univerzita Jana Evangelisty Purkyne, Ústí nad Labem
  • Vysoká škola ekonomická, Praha
  • Vysoká škola telesné výchovy a sportu PALESTRA, s. r. o.
  • Centrum Paraple, o. p. s.
  • Welness a Rehabilitace Svaté Pole

Další galerie