MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE

Generální sponzor

  • Propagace generálního sponzora prostřednictvím reklamy na doprovodném vozidle, sportovním vybavení, cyklistickém oblečení, oblečení pro volný čas, osobních webových stránkách, elektronických a tištěných propagačních materiálech (prezentace, plakáty, kalendáře) a dále pak možnost propagace v názvu závodního týmu, který reprezentuji.
  • Pokrytí minimálně 30 % finančního rozpočtu na rok nebo materiální podpora ve srovnatelné výši.

Hlavní sponzoři

  • Propagace hlavních sponzorů prostřednictvím reklamy na doprovodném vozidle, cyklistickém oblečení, oblečení pro volný čas, osobních webových stránkách, elektronických a tištěných propagačních materiálech.
  • Pokrytí minimálně 10 % finančního rozpočtu na rok nebo materiální podpora ve srovnatelné výši.

Sponzoři

  • Propagace sponzorů prostřednictvím reklamy na osobních webových stránkách, elektronických a tištěných propagačních materiálech.
  • Finanční podpora, materiální podpora.