Aktuality

  Poslední stránka

2018-11-29

12. ZŠ Kladno/beseda

Ve čtvrtek 29. 11. 2018 jsem se na pozvání mé dlouholeté kamarádky a nyní vyučující na 12. Základní škole v Kladně zúčastnil besedy s žáky 2. stupně. Tato beseda se pro mě v prakticky ničem nelišila a vycházela z osvědčeného modelu, během kterého žáky nejprve krátkými videoklipy seznámím s mou sportovní činností, poté následuje prezentace, jejíž nosnou linií je můj životní příběh, ale současně diskutujeme i problematiku bezpečnosti v silničním provozu nebo zdravého životního stylu atd. Poté vždy následuje možnost diskuze a besedy se mnou, kde se žáci sami ptají na to, co je nejvíce zajímá.

 

Přestože podobných akcí jsem v uplynulém měsíci absolvoval několik, tak mě tato činnost baví a věřím, že má smysl v nenásilné formě edukace a zvýšení všeobecné informovanosti o problematice handicapu a sportu.

Více informací o akci

Tagy: Lektor/Motivace/Informace 

2018-11-27

UJEP/lektor

V úterý 27. 11. 2018 jsem absolvoval blok přednášek na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. S univerzitou již dlouhodobě spolupracuji a náplní mé práce je, formou přednášek a ukázek, seznamovat studenty oboru Tělesná výchova a sport se sportem handicapovaných, primárně s mými favorizovanými disciplínami (handcycling, triatlon, běžecké lyžování).

 

Se studenty mluvíme nejen o sportu a většinou řešíme i problematiku sportovního marketingu, typologie handicapů a jejich funkčních specifik. Tato spolupráce mě velmi těší, protože osvěta je v české společnosti velmi potřebná, a zvlášť důležitá je u studentů, kteří se mohou stát tělovýchovnými pedagogy.

Více informací o akci

Tagy: Lektor/Motivace/Informace 

2018-11-26

2. lékařská fakulta UK/lektor

V pondělí 26. 11. 2018 jsem přednášel budoucím fyzioterapeutům o problematice vrcholového sportu handicapovaných na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Koncept přednášky vycházel z osvědčeného modelu a spolupráce s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde je náplní mé práce, formou přednášek a ukázek, seznamovat studenty oboru Tělesná výchova a sport se sportem handicapovaných.

 

Přednáška na LF UK v Praze měla poskytnout základní informace, a proto jsem zjednodušeně probral problematiku handcyclingu, triatlonu a běžeckého lyžování. Během otevřené diskuze jsme se dotkli témat souvisejících se sportovním marketingem a financováním sportu. Vzhledem ke specializaci posluchačů jsme diskutovali o typologii handicapů a funkčních specifikách jednotlivých postižení.

Více informací o akci

Tagy: Lektor/Motivace/Informace 

2018-11-23

ZŠ Rudná/beseda

V pátek 23. 11. 2018 jsem se opět jako ambasador projektu Českého paralympijského výboru Sportovní den s paralympionikem zúčastnil cyklu besed v Základní škole Rudné praktické.

 

„Základní škola Rudná praktická je příkladnou ukázkou vzdělávací instituce, ve které mohou bok po boku bez větších překážek studovat děti zdravé i ty s mentálním postižením. Paralympijská výzva nebyla pro tuto školu novinkou – do projektu Olympijského víceboje se pod vedením ředitelky Mgr. Aleny Janouškové zapojili už v jarní části loňského školního roku – a tak tamější kantoři i žáci s očekáváním vyhlíželi zasloužený Sportovní den s paralympionikem.“ (paralympic.cz)

 

„Dopoledne plné sportovních aktivit a bohatého doprovodného programu bylo poznamenáno nižší účastí kvůli onemocnění několika dětí. I tak si ale místní učitelé, a především pak nadšené děti, akci s Janem Tománkem nemohli vynachválit. Pro mistra světa v triatlonu šlo u druhou školní zastávku v rámci Paralympijské výzvy. Opět se tento sportovec, který letos zažil velmi úspěšnou sezonu, ujal vedení besedy a prezentace o sportu handicapovaných.“ (paralympic.cz)

Více informací o akci

Tagy: Lektor/Motivace/Informace 

2018-11-16

ZŠ Říčany

V rámci Sportovních dní s paralympionikem jsem se v pátek 16. 11. 2018 zúčastnil besedy s žáky 4. Základní školy v Říčanech se zdravotním postižením a kombinovanými vadami. Času nebylo nazbyt. Absolvoval jsem dvě po sobě jdoucí besedy, po kterých jsem se připojil k programu sportovního dne na jehož závěru bylo vyhlášení všech dětí včetně předání dárků od partnerů projektu.

 

Paralympijská výzva Sazka Olympijský víceboj je unikátním projektem Českého paralympijského výboru, který má za cíl zvýšení povědomí o sportu handicapovaných a motivaci zdravotně postižených dětí integrovaných do vzdělávacího systému školství.

Více informací o akci

Tagy: Lektor/Motivace/Informace 

2018-11-15

Cena hejtmanky Středočeského kraje

Ve čtvrtek 15. 11. 2018 jsem převzal z rukou paní hejtmanky Středočeského kraje, Jaroslavy Pokorné Jermanové, ocenění za oblast Sportu pro rok 2018. Slavnostní vyhlášení Ceny hejtmanky Středočeského kraje proběhlo v GASK – Galerii Středočeského kraje v Kutné hoře. Slavnostní atmosféru celé akce dokreslovaly nádherné prostory galerie s chrámem svaté Barbory v pozadí.

 

První ročník Ceny hejtmanky Středočeského kraje zahrnoval oblasti Podnikání, Pracovník veřejného sektoru, Sport, Společenská odpovědnost, Kultura, Vzdělávání, věda a výzkum, Hrdinský čin. Jsem velmi potěšen, že z několika desítek nominovaných jsem mohl cenu za oblast sportu převzít a ocenění si velmi vážím.

 

„Jan Tománek, který přes svůj handicap kraj skvěle reprezentuje nejen na domácí půdě, ale i v zahraničí v triatlonu a na sledgi (běžky pro vozíčkáře), snaží se stírat hranice mezi sportovci s handicapem a bez něj, přednáší na školách a pořádá motivační besedy.“ (Příbramský deník)

Více informací o akci

Tagy:

2018-11-09

ZŠ Dolní Břežany

Ve spolupráci s Wannado Sport do škol jsme 9. 11. 2018 absolvovali besedu pro žáky základní školy v Dolních Břežanech. V průběhu několika hodin jsme zvládli tři samostatné besedy, během kterých jsme postupně pokryli kapacitu celé školy. Bylo to náročné, ale stálo to za to!

 

Během každého vstupu jsem dětem pomocí dvou videoklipů představil svou sportovní činnost, po kterých následovala krátká prezentace zmiňující důležité mezníky mého života. Díky prezentaci děti získaly bližší představu, o tom kdo jsem a čemu se věnuji, což podnítilo zájem o mou osobu a během následující besedy jsem se skutečně nezastavil. Dotazů bylo mnoho a jsem za to rád!

Více informací o akci

Tagy: Lektor/Motivace/Informace 

2018-10-21

70.3 Ironman New Orleans

V neděli 21. 10. 2018 jsem absolvoval svůj poslední letošní start. Jako úřadující Mistr Světa v 70.3 Ironmanu jsem se chtěl s úspěšnou sezónou rozloučit právě touto distancí. Důvodů, proč jsem si vybral právě 70.3 Ironman New Orleans bylo několik, ale mezi hlavními byla příležitost spojit dva starty v USA. Druhým důvodem byl rovinatý profil trati, od kterého jsem si sliboval vylepšení osobního rekordu, ale nakonec vše bylo jinak. Trať ani podmínky nebyly vůbec ideální a poslední závod roku byl pěkně těžký. Nicméně jsem dokončil v poměrně rychlém čase 4:55:02 hodiny, zvítězil jsem v kategorii Physically Challenged a v konkurenci NEhandicapovaných sportovců jsem dokončil na celkovém 148. místě z 917 startujících, což považuji za dobré zakončení úspěšného roku.

 

Samotnému závodu předcházelo několik změn a tou nejvýznamnější byla změna cyklistické části. Profil zůstával i nadále rovinatý, ale většina trati se nejela po novém a rychlém asfaltu vedoucím z New Orleans na východ, ale závodilo se na dva okruhy v okolí přístavu a letiště Lakefront po panelových cestách, které rozhodně nenahrávaly vylepšení osobního maxima.

 

Večer před startem na New Orleans udeřily bouřky, které do značné míry ovlivnily i podobu závodu. Ochlazení bylo spíše vítanou změnou, nicméně silný vítr už příjemný nebyl. Během závodního dne stabilně vál vítr rychlostí přesahující 50 km/h a na jezeře Pontchartrain byly k vidění vlny přesahující jeden metr. Přestože plavecká část se konala v přístavu, příboj vln byl poměrně silný a v uzavřeném prostoru vytvářel nebezpečné proudy, kvůli kterým byla plavecká část zkrácena na 800 metrů.

 

Do poslední chvíle nebylo jasné, jak se poplave a kdy se přesně odstartuje. Start nebyl již v režii samotných organizátorů, ale na jeho průběh dohlížela i pobřežní stráž. Odstartovalo se téměř s dvacetiminutovým zpožděním a závodníci startující v kategorii handicapovaných, Physically Challenged, odstartovali jako první v několikaminutovém předstihu před hlavním polem. Svého jediného soupeře jsem v podstatě porazil již během plavání, když jsem dokončil v čase 0:12:39 hod.

 

T1 byla poměrně dlouhá a 6:43 min byl odpovídající, nicméně za daných okolností nešlo o to stlačit čas na minimum, protože náskok jsem měl dostatečný, ale komfortně zvládnout přechod na cyklistiku.

 

Cyklistika na 90 km v podstatě nejvíce ovlivňuje výsledný čas a jak jsem již zmínil výše, trať po několika organizačních změnách již nepatřila mezi nejrychlejší a faktor silného větru byl neoddiskutovatelný. Vzhledem k dřívějšímu startu handicapovaných atletů jsem cyklistiku zahajoval jako absolutně první a v podstatě až do 10. kilometrů jsem si užíval pozornosti tří doprovodných motocyklů, časomíry a televizního vozu. Po dostihnutí prvním závodníkem skončila má čtvrthodina slávy a já se již mohl plně koncentrovat jen na vlastní výkon. Trať rozdělená na dva okruhy se v den závodu dělila na části, kdy se jelo po větru a atakovala se hranice 50 km/h a na části, kde jsem byl rád za rychlost 20 km/h. Cyklistiku jsem dokončil za 3:12:20 hodin, což za stávajících podmínek považuji za opravdu dobrý výkon.

 

T2 jsem i navzdory únavě z větrné cyklistiky zvládl ve slušném čase 4:23 min a mohl se tak vydat do poslední disciplíny.

 

Běh na 21,1 km nebyl po rovině a závodníci několikrát během trati museli absolvovat poměrně strmé výběhy na mosty. Místy se běželo opět po panelové silnici, což vadilo asi jen závodníkům na běžeckých formulích. Při tréninku na trati běhu jsem věděl, že rychlé to nebude, ale vítr závod ještě více zpomalil a výsledný čas 1:18:59 hodiny rozhodně nepatří mezi mé nejrychlejší, nicméně za daných podmínek jsem byl spokojený. Cílovou pásku jsem protnul v celkovém čase 4:55:02 hodiny. Zvítězil jsem v kategorii handicapovaných sportovců Physically Challenged a mezi Nehandicapovanými atlety jsem dokončil na 148. místě z 917 startujících, což si myslím, že je dobré zakončení úspěšného roku.

 

Více informací o akci

Tagy: Triathlon 

  Poslední stránka