Aktuality

První stránka  Předchozí stránka    Poslední stránka

2019-01-04

VŠTVS Palestra/lektor

V pátek 4. 1. 2019 jsem jako externího lektor vedl přednášku pro studenty Vysoké školy tělesné výchovy a sportu Palestra v Praze. Studentům výživového poradenství a sportovní diagnostiky jsem přednášel o problematice vrcholového sportu handicapovaných. V rámci představení jednotlivých sportů jsem přiblížil obecnou problematiku klasifikace a základní typologie handicapů. Dále jsme diskutovali specifika tréninkového procesu s ohledem na funkční projevy handicapu, přizpůsobení technického vybavení a sportovní diagnostiku.

Více informací o akci

Tagy: Lektor/Motivace/Informace 

2018-12-11

ZŠ Trnka/beseda

Podzimní šňůru přednášek a besed jsem zakončil v úterý 11. 12. 2018, kdy jsem absolvoval dvě besedy v Základní škole Trnka v Dobříši. Oproti předchozímu dni, nebyly mými posluchači středoškoláci, ale žáci prvního stupně základní školy. Změna publika vždy vyžaduje i úpravu konceptu besedy a zejména zjednodušení jazyka. Někdy je to opravdu veselé kombinovat přednášky na vysokých školách s besedami s malými dětmi, ale ta různorodost mě baví. Upřímně řečeno dětské publikum je nejvděčnější a když jim dovolíte posadit se do handbiku, nebo slíbíte podpisovou kartu, jejich pozornost je vaše.

Více informací o akci

Tagy: Lektor/Motivace/Informace 

2018-12-10

Gymnázium Karla Čapka/beseda

V pondělí 10. 12. 2018 jsem byl pozván na Gymnázium Karla Čapka v Dobříši, kde jsem absolvoval cyklus besed se studenty. Vycházel jsem z klasického a mnohokrát ověřeného konceptu, nicméně jsem do něj vzhledem k publiku zakomponoval více motivačních prvků. Byl to trošku zvláštní a nostalgický pocit, protože na toto gymnázium jsem chodil před svým úrazem, a nyní, o mnoho let později jsem byl v roli přednášejícího. Vzhledem k velkému pozitivnímu ohlasu, který beseda vyvolala si troufám tvrdit, že jsem na gymnáziu jsem určitě nebyl naposledy.

Více informací o akci

Tagy: Lektor/Motivace/Informace 

2018-12-07

UJEP/lektor

V pátek 7. 12. 2018 jsem absolvoval přednášku na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Mými posluchači byly studenti 3. ročníku kombinovaného bakalářského studia. Vzhledem k tomu, že studenti kombinovaného studia jsou zpravidla starší než jejich kolegové prezenčního studia, a mají za sebou již nějaké životní a profesní zkušenosti, může být přednáška trošku odbornějšího a rozsáhlejšího charakteru. Na univerzitě se mi vždy dobře přednáší a pravděpodobně i proto s ní již dlouhodobě spolupracuji.

 

Mou hlavní náplní je seznámit studenty s problematikou vrcholového sportu tělesně handicapovaných a mluvíme spolu nejen o sportu, ale většinou řešíme i problematiku sportovního marketingu, typologie handicapů, jejich funkčních specifik a dalších souvisejících témat.

Více informací o akci

Tagy: Lektor/Motivace/Informace 

2018-12-06

Motivační workshop VGD Technologies

Ve čtvrtek 6. 12. 2018 jsem absolvoval motivační workshop pro mého hlavního partnera, společnost VGD Technologies. Myšlenka realizace motivačních workshopů je stará zhruba rok a opírá se o mé sportovní, životní a lektorské zkušenosti. Čím dál tím častěji jsem si uvědomoval, že svými výkony a zejména aktivním přístupem k životu jsem se stal inspirací pro mnoho lidí, což považuji jako ten největší přínos mé činnosti.

 

V tuto chvíli mám za sebou mnoho podobných akcí. Podobně jako jsem se vyvíjel jako sportovec a člověk, tak i podoba motivačních workshopů zaznamenala mnoho změn a inovací. Základem zůstává linie mého životního příběhu včetně důležitých milníků mého života. Jsem přesvědčen, že prezentace úspěchu sama o sobě je bezcenná. Vítězství nás nikdy neposune tak jako prohra, nebo problém, který je potřeba překonat. Skutečná váha úspěchů závisí na životní cestě, překonávání překážek a aktivním přístupu. Lektorská činnost v oblasti motivace mě baví a naplňuje, protože cítím, že to má smysl. 

Více informací o akci

Tagy: Lektor/Motivace/Informace 

2018-11-29

12. ZŠ Kladno/beseda

Ve čtvrtek 29. 11. 2018 jsem se na pozvání mé dlouholeté kamarádky a nyní vyučující na 12. Základní škole v Kladně zúčastnil besedy s žáky 2. stupně. Tato beseda se pro mě v prakticky ničem nelišila a vycházela z osvědčeného modelu, během kterého žáky nejprve krátkými videoklipy seznámím s mou sportovní činností, poté následuje prezentace, jejíž nosnou linií je můj životní příběh, ale současně diskutujeme i problematiku bezpečnosti v silničním provozu nebo zdravého životního stylu atd. Poté vždy následuje možnost diskuze a besedy se mnou, kde se žáci sami ptají na to, co je nejvíce zajímá.

 

Přestože podobných akcí jsem v uplynulém měsíci absolvoval několik, tak mě tato činnost baví a věřím, že má smysl v nenásilné formě edukace a zvýšení všeobecné informovanosti o problematice handicapu a sportu.

Více informací o akci

Tagy: Lektor/Motivace/Informace 

2018-11-27

UJEP/lektor

V úterý 27. 11. 2018 jsem absolvoval blok přednášek na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. S univerzitou již dlouhodobě spolupracuji a náplní mé práce je, formou přednášek a ukázek, seznamovat studenty oboru Tělesná výchova a sport se sportem handicapovaných, primárně s mými favorizovanými disciplínami (handcycling, triatlon, běžecké lyžování).

 

Se studenty mluvíme nejen o sportu a většinou řešíme i problematiku sportovního marketingu, typologie handicapů a jejich funkčních specifik. Tato spolupráce mě velmi těší, protože osvěta je v české společnosti velmi potřebná, a zvlášť důležitá je u studentů, kteří se mohou stát tělovýchovnými pedagogy.

Více informací o akci

Tagy: Lektor/Motivace/Informace 

2018-11-26

2. lékařská fakulta UK/lektor

V pondělí 26. 11. 2018 jsem přednášel budoucím fyzioterapeutům o problematice vrcholového sportu handicapovaných na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Koncept přednášky vycházel z osvědčeného modelu a spolupráce s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde je náplní mé práce, formou přednášek a ukázek, seznamovat studenty oboru Tělesná výchova a sport se sportem handicapovaných.

 

Přednáška na LF UK v Praze měla poskytnout základní informace, a proto jsem zjednodušeně probral problematiku handcyclingu, triatlonu a běžeckého lyžování. Během otevřené diskuze jsme se dotkli témat souvisejících se sportovním marketingem a financováním sportu. Vzhledem ke specializaci posluchačů jsme diskutovali o typologii handicapů a funkčních specifikách jednotlivých postižení.

Více informací o akci

Tagy: Lektor/Motivace/Informace 

První stránka  Předchozí stránka    Poslední stránka