PODPORA SPORTU NEBO CHARITA?

Pro minoritní skupinu populace, tedy osob s tělesným handicapem, je sport běžnou součástí života. Jak ale chápe handicapované sportovce majoritní část zdravé populace? Sport handicapovaných vyvolává celou řadu otázek. Jde skutečně o plnohodnotný sportovní aktivitu nebo jen snahu veřejnosti začlenit tělesně znevýhodněné osoby do tohoto procesu? Podpora sportu nebo charitativní činnost?

Jde o plnohodnotný sport?

S naprostou jistotou říkám, že ano. Česká republika, jako země postkomunistického bloku, nebyla zvyklá v dobách totalitního režimu běžně vídat osoby s těžkým pohybovým handicapem.  Hlavním důvodem byla snaha vlády izolovat tyto lidi od běžné populace a možná proto v současné době vyvolává sport handicapovaných tak rozporuplné pocity a názory v očích veřejnosti. Během relativně krátké doby lidé začali akceptovat i handicapované spoluobčany. Jsou viditelné snahy o integrační procesy v zaměstnání, ale i ve volnočasových aktivitách (kultura, sport, atd.). Sport handicapovaných má sice oproti sportu zdravých relativně krátkou historii, ale stejně tak jako se mění vnímání veřejnosti vůči handicapovaným, tak je potřeba si uvědomit, že se vyvíjejí i sportovní aktivity. Nejprve šlo ve většině případů pouze o volnočasovou aktivitu, ale v dnešní době je běžná i vrcholová úroveň para-sportu. V současnosti se dokonce začíná mluvit o profesionalizaci para-sportu. Je už tedy jasné, že jde o špičkové výkony individuálních sportovců či sportovních kolektivů, na hranici lidských možností. Zdokonalování vybavení, propracovanost soutěží, zpřísňování nároků na sportovce je snad jasnou odpovědí na tuto otázku.

Financování sportu nebo charita?

S touto otázkou se setkávám velmi často a její spojení s vrcholovou sportovní činností mě nepřestává iritovat. Možná bych měl být rád, že veřejnost už je svým způsobem schopna akceptovat handicapované sportovce amatéry a postupně začíná vnímat i činnost vrcholových sportovců. Ale spojení s charitou? V případě volnočasové aktivity si ještě myslím, že vzhledem k vysoké finanční náročnosti sportovního vybavení je možné hovořit o určité provázanosti. Jak je ale financován vrcholový sport zdravých? Když pomineme drobné státní dotace je pochopitelně pokrytí nákladů vrcholových sportovců kryto převážně ze soukromého sektoru, tedy formou sponzoringu. Při současném trendu rozvoje para-sportů a obrovské finanční náročnosti některých disciplín nelze jít jinou cestou.  A zde se naráží na zásadní problém, kterým je nedostatečná informovanost veřejnosti. Předsudky společnosti jsou stále viditelné a bohužel řada sportovních talentů zanikne, protože sponzoring a propagace této oblasti sportu není dostatečná. Stejně jako já, tak i mnoho dalších sportovců se snaží svou činností a obdivuhodnými výkony postupně měnit a ovlivňovat přístup ke sportu handicapovaných.