XC Skiing

FINISHER   ČEZ Jizerská 50     

FINISHER   Vasaloppet 90       


2017 Jizerská 50 5:49:00 hod
2017 Vasaloppet 90 11:46:11 hod
     
2015 Koenig Ludwig Lauf 50 km 4:17:09 hod
2015 Jizerská 25 km 2:23:57 hod
2015 Salomon Nordic Sunday Jakuszyce 15 km 0:58:08 hod
     
2014 Bedřichovský Night Light Marathon  
2014 SP CC Obersdorf 10 km  
2014 SP CC Obersdorf 15 km  
     
2013 Bedřichovský Night Light Marathon  

 

 

Další galerie

 

Cross-country dnes

 • V současnosti je tento druh sportu uznáván Mezinárodním paralympijským výborem IPC (International Paralympic Committee).
 • Běžecké lyžování zdravotně postižených je zařazeno do programu zimních paralympijských her a svou premiéru slavilo již na prvních ZPH v roce 1976 ve švédském Örnsköldsviku.
 • Pod patronátem IPC je dále pořádán Světový pohár, kontinentální či národní poháry, kontinentální šampionáty a Mistrovství Světa.

Trendy a nároky

 • Mnoho trendů je převzato podobně jako v cyklistice z trendů profesionálního sportu. Je kladen důraz na úsporu hmotnosti, využití pevnějších a lehčích kompozitních materiálů, profesionální servis lyží či správnou techniku.
 • Nároky na sportovce jsou stejně vysoké jako v profesionálním sportu zdravých lyžařů - vlastní trenéři, výživoví poradci, fyzioterapeuti nebo psychologové jsou podmínkou úspěchu.

Kategorie v běžeckém lyžování (IPC)

 • Zde uváděné kategorie zahrnují sportovce užívající cross-country sledge (sit-ski). Rozdělení do kategorií probíhá na základě zhodnocení schopnosti ovládání trupu.
  • LW 10 - postižení omezující funkci nohou a trupu, sportovec není schopen sedět bez opory rukou. Do této kategorie spadají např. paraplegici.
  • LW 10.5 - postižení omezující funkci nohou a trupu, sportovec je schopen sedět bez opory rukou, avšak bez opory není schopen provádět úklony či předklony.
  • LW 11 - sportovci s omezenou funkcí dolních končetin a trupu, kteří jsou schopni provádět úklony či předklony bez opory rukou.
  • LW 11.5 -  sportovci s normální funkcí trupu.
  • LW 12 - sportovci, kteří spadají do kategorií LW 2-4 (stojící sportovci, schopní provozovat běžecké lyžování na běžných lyžích, nejčastěji sportovci s amputací). Tito závodníci si při své první klasifikaci volí, zda chtějí závodit v kategorii sedících či stojících sportovců.

Rozdělení závodů v běžeckém lyžování podle pořádající organizace

 • Závody pořádané pod patronátem IPC (světové, evropské a národní poháry)
 • Závody pořádané mimo organizaci IPC (mezinárodní i národní akce určené pro nehandicapované lyžaře )

Rozdělení závodů v běžeckém lyžování podle typu závodu (IPC)

 • sprint (800 m)
 • krátké (5000 m)
 • střední (7500 m)
 • dlouhé (15000 m)
 • laufy (30 – 90 km) – mimo organizaci IPC

 

Další galerie

 

Co je XC sledge?

 • XC sledge nebo-li Cross-country sledge je speciálně zkonstruované sportovní náčiní, které k pohybu vpřed využívá přímé síly horních končetin. Pohyb vpřed resp. odraz je zprostředkován pomocí páru běžkařských holí.
 • XC sledge se používá pro všechny disciplíny sit-ski („sedícího“) běžeckého lyžování
 • Kompenzuje fyzické postižení jedince a umožňuje mu zařadit se mezi zdravé i handicapované běžecké lyžaře.

Vybavení dnes, typy XC sledge a jejich variabilita

 • Sledge jsou maximálně přizpůsobeny a optimalizovány nárokům vrcholového sportu a jejich uživatelům.
 • Rozlišujeme pozice
  • „standard seat“ (jezdec na sledgi sedí s nohami pokrčenými/nataženými vpřed)
  • „knee seat“ (jezdec na sledgi klečí)
 • Konstrukce sledge není řízena žádnými předpisy a proto se setkáváme s velkou rozmanitostí používaného sportovního vybavení.
  • V současné době se na trhu objevuje několik značek
  • Praschberger (AUT)
  • Schmicking (GER)
  • Němeček (CZE)

Popis XC sledge

 • Rám tvoří hlavní nosný prvek sedícího/klečícího jezdce. Součástí rámu rámu je sedačka, na které jezdec sedí nebo klečí. Sledge v překladu znamená saně, a pro hrubou představu nám překlad plně postačí, xc sledge jsou v podstatě sáňky na běžeckých lyžích.
 • Cena sledge se v závislosti na výrobci pohybuje v relaci 800 – 2.000 EUR. V této ceně není zahrnut pár běžeckých lyží a holí, jejichž společná cena se pohybuje v rozmezí 200 – 1.000 EUR.