2017-01-24

MŠ Stará Huť/beseda


Aktuality

2017-01-24 MŠ Stará Huť/beseda

V úterý 24. 1. 2017 jsem absolvoval besedu s dětmi v Mateřské škole ve Staré Huti u Dobříše. Nosnou linií našeho povídání byla má sportovní činnost, ale pochopitelně jsme se otevřeně a neformálně bavili i o m…

pokračování