2017-03-21

ZŠ Sedlčany/beseda


Aktuality

2017-03-21 ZŠ Sedlčany/beseda

V úterý 21. 3. 2017 jsem absolvoval besedu s žáky 2. ZŠ Propojení v Sedlčanech. Nosnou linií našeho povídání byla má sportovní činnost, ale pochopitelně jsme se otevřeně a neformálně bavili i o mém handicapu, úrazu…

pokračování