2016-11-16

UJEP/lektor


Aktuality

2016-11-15 UJEP/lektor

V úterý 15. 11. 2016jsem absolvoval další blok přednášek na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. S univerzitou již dlouhodobě spolupracuji a náplní mé práce je, formou přednášek a ukázek,…

pokračování