2017-10-31

UJEP/lektor


Aktuality

2017-10-31 UJEP/lektor

V úterý 31. 10. 2017 jsem absolvoval další blok přednášek na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. S univerzitou již dlouhodobě spolupracuji a náplní mé práce je, formou přednášek a ukázek,…

pokračování