UJEP/lektor

31. 10. 2017,

UJEP/lektor

V úterý 31. 10. 2017 jsem absolvoval další blok přednášek na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. S univerzitou již dlouhodobě spolupracuji a náplní mé práce je, formou přednášek a ukázek, seznamovat studenty oboru Tělesná výchova a sport se sportem handicapovaných, primárně s mými favorizovanými disciplínami (handcycling, triatlon, běžecké lyzožování). Se studenty mluvíme nejen o sportu a většinou řešíme i problematiku sportovního marketingu, typologie handicapů a jejich funčních specifik. Tato spolupráce mě velmi těší, protože osvěta je v české společnosti velmi potřebná, a zvlášť důležitá je u studentů, kteří se mohou stát tělovýchovnými pedagogy.  

číst dále