2018-05-16

ZŠ Propojení/beseda


Aktuality

2018-05-16 ZŠ Propojení/beseda

  Ve středu 16. 5. 2018 jsem absolvoval besedu s žáky ZŠ Propojení v Sedlčanech. Nosnou linií našeho povídání byla má sportovní činnost, ale pochopitelně jsme se otevřeně a neformálně bavili i o mém handicapu, úrazu,…

pokračování