12. ZŠ Kladno/beseda

29. 11. 2018,

12. ZŠ Kladno/beseda

Ve čtvrtek 29. 11. 2018 jsem se na pozvání mé dlouholeté kamarádky a nyní vyučující na 12. Základní škole v Kladně zúčastnil besedy s žáky 2. stupně. Tato beseda se pro mě v prakticky ničem nelišila a vycházela z osvědčeného modelu, během kterého žáky nejprve krátkými videoklipy seznámím s mou sportovní činností, poté následuje prezentace, jejíž nosnou linií je můj životní příběh, ale současně diskutujeme i problematiku bezpečnosti v silničním provozu nebo zdravého životního stylu atd. Poté vždy následuje možnost diskuze a besedy se mnou, kde se žáci sami ptají na to, co je nejvíce zajímá.

Přestože podobných akcí jsem v uplynulém měsíci absolvoval několik, tak mě tato činnost baví a věřím, že má smysl v nenásilné formě edukace a zvýšení všeobecné informovanosti o problematice handicapu a sportu.

číst dále