UJEP/lektor

27. 11. 2018,

UJEP/lektor

V úterý 27. 11. 2018 jsem absolvoval blok přednášek na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. S univerzitou již dlouhodobě spolupracuji a náplní mé práce je, formou přednášek a ukázek, seznamovat studenty oboru Tělesná výchova a sport se sportem handicapovaných, primárně s mými favorizovanými disciplínami (handcycling, triatlon, běžecké lyžování).

Se studenty mluvíme nejen o sportu a většinou řešíme i problematiku sportovního marketingu, typologie handicapů a jejich funkčních specifik. Tato spolupráce mě velmi těší, protože osvěta je v české společnosti velmi potřebná, a zvlášť důležitá je u studentů, kteří se mohou stát tělovýchovnými pedagogy.

číst dále