Seminář - specifika organizace sportovních akcí pro handicapované

10. 09. 2013,

Seminář

V úterý 10. 9. 2013 jsem se ve spolupráci s VŠTVS Palestra s.r.o. a Centrem Paraple zúčastnil výukového semináře se zaměřením na specifika organizace sportovní akcích pro handicapované. Primárním úkolem bylo nastínit problematiku týkající se především vozíčkářů. Hlavní slovo měli zástupci Centra Paraple (Hanka Doležalová a Ruda Hemelík). Jejich prezentaci jsem doplňoval postřehy ze své závodní praxe. Celý seminář trval 8 hodin a byl rozdělen na tři bloky. Během prvního bloku se probíral teoretický základ, zejména pak hlavní specifika týkající se vlastního handicapu. Po přestávce byl na programu teoretický výklad přesunům a zvládání bariérového prostředí, samostatně a za pomoci asistenta. V druhé části tohoto bloku jsme teorii ukazovali v praxi. Všichni zájemci měli možnost vyzkoušet si manipulaci s vozíkem v bezbariérovém a následně v bariérovém okolí za pomoci asistenta ze svých vlastních řad. Třetí blok byl věnován volné diskuzi. Jsem rád, že jsem byl k tomuto projektu přizván a mohl se aktivně podílet na jeho spoluřízení a následné prezentaci veřejnosti. Věřím, že se nám podařilo alespoň nastínit základní problematiku a pomoci tak ke zlepšení informovanosti samotných organizátorů sportovních akcí a dobrovolníků.

číst dále

Fotogalerie

Byla přidána fotogalerie ze semináře, kterého jsem se spolu se zástupci VŠTVS Palestra s.r.o. a Centra Paraple zůčastnil a jehož hlavní naplní bylo seznámení posluchačů se specifiky pořádání sportovní akce pro tělesně handicapované.

číst dále

Seminář - specifika organizace sportovních akcí pro handicap