2. lékařská fakulta UK/lektor

26. 11. 2018,

2. lékařská fakulta UK/lektor

V pondělí 26. 11. 2018 jsem přednášel budoucím fyzioterapeutům o problematice vrcholového sportu handicapovaných na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Koncept přednášky vycházel z osvědčeného modelu a spolupráce s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde je náplní mé práce, formou přednášek a ukázek, seznamovat studenty oboru Tělesná výchova a sport se sportem handicapovaných.

Přednáška na LF UK v Praze měla poskytnout základní informace, a proto jsem zjednodušeně probral problematiku handcyclingu, triatlonu a běžeckého lyžování. Během otevřené diskuze jsme se dotkli témat souvisejících se sportovním marketingem a financováním sportu. Vzhledem ke specializaci posluchačů jsme diskutovali o typologii handicapů a funkčních specifikách jednotlivých postižení.

číst dále